Managing Enterprise Networks with Cisco Prime Infrastructure v3.x (NMENPI)  

Data Lokalizacja Informacje Cena Rejestracja
2019-11-18 ILT, Warszawa, 5 dni

Język: pl   Zapytaj o cenę!

Rejestracja

Wprowadzenie:

UWAGA: szkolenie prowadzone w formule mieszanej

Pierwsze dwa dni będą bazować na kursie w wersji 2.2 (omówienie podstaw zgodnie z tematyką kursu) natomiast w kolejne 3 dni kurs będzie przebiegał na bazie poniższej agendy (na bazie produktu w wersji 3.1.6, łącznie z ćwiczeniami laboratoryjnymi):
Po wprowadzeniu w tematykę zarządzania siecią i omówieniu podstawowych terminów i protokołów sieciowych, Uczestnik zdobędzie praktyczne umiejętności w zakresie:

• Instalacji i konfiguracji Cisco Prime Infrastructure 3.x
• Dodawania urządzeń do bazy PI, manualne i poprzez skanowanie sieci
• Dodawania użytkowników PI i zarządzania ich uprawnieniami, także z użyciem zewnętrznego serwera AAA
• Tworzenia bazy inwentaryzacji sprzętu
• Tworzenie bazy konfiguracji programowej urządzeń
• Tworzenia repozytorium obrazów IOS urządzeń
• Tworzenia i przesyłania na urządzenia wzorców konfiguracji
• Zarządzania urządzeniami WiFi, importowania map rozmieszczenia AP
• Monitorowania użytkowników i aplikacji w sieci WiFi i przewodowej
• Rozwiązywania problemów przy użyciu narzędzi zawartych w Cisco PI
• Tworzenia raportów dotyczące różnych aspektów działania sieci

Opis:

Serwer Cisco Prime Infrastructure oferuje zintegrowane środowisko zarządzania sieciami, serwerami, aplikacjami i użytkownikami. Upraszcza to znacznie proces zarządzania sieciami przewodowymi i bezprzewodowymi.
Kurs opisuje proces instalacji i konfiguracji serwera Cisco PI oraz możliwości jego wykorzystania do konfigurowania, monitorowania i diagnostyki sieci komputerowych.
Wymagania wstępne:
Posiadanie wiedzy z zakresu CCNA Routing-Switching oraz CCNA Wireless.

Uwaga – wersja Prime może ulec zmianie

Wymagania:

Posiadanie wiedzy z zakresu CCNA Routing-Switching oraz CCNA Wireless.

Tematyka:

Dzień 1
Wprowadzenie do infrastruktury Cisco Prime Infrastructure
Instalacja serwera PI
Rozpoczęcie pracy z serwerem PI
Podstawowa konfiguracja serwera PI
Licencjonowanie
Omówienie protokołu SNMP v2 i v3

Dzień 2
Zbieranie informacji o dostępnych zasobach
Zarządzania inwentaryzacją urządzeń
Zarządzenie wersjami konfiguracji
Zarządzanie grupami urządzeń
Zarządzanie obrazami oprogramowania

Dzień 3
Tworzenie wzorców konfiguracji
Zarządzanie siecią bezprzewodową
Zarządzanie mapami sieci
Konfiguracja serwerów MSE/CMX
Ochrona sieci bezprzewodowej za pomocą wIPS
Monitorowanie i alarmy

Dzień 4
Tworzenie własnego interfejsu (dashboardy)
Generowanie raportów
Zarządzanie wirtualnymi domeny urządzeń
Mechanizmy konfiguracji AVC
Rozwiązywanie problemów i monitorowanie sieci

Dzień 5
Zarządzanie procesem uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników
Konfiguracja zewnętrznych serwerów AAA
Monitorowanie zgodności konfiguracji ze wzorcem (compliance)
Wykorzystanie interfejsu PI API
Monitorowanie serwerów i maszyn wirtualnych
Optymalizacja pracy Prime Infrastructure