Managing Enterprise Networks with Cisco Prime Infrastructure v2.2 (PI lab 3.1.6) (NMENPI)  

Data Lokalizacja Informacje Cena Rejestracja
2019-06-03 ILT, Warszawa, 5 dni

Język: PL    Zapytaj o cenę!

Rejestracja

Wprowadzenie:

UWAGA: szkolenie prowadzone w formule mieszanej

Pierwsze dwa dni będą bazować na kursie w wersji 2.2 (omówienie podstaw zgodnie z tematyką kursu) natomiast w kolejne 3 dni kurs będzie przebiegał na bazie poniższej agendy (na bazie produktu w wersji 3.1.6, łącznie z ćwiczeniami laboratoryjnymi):
Po wprowadzeniu w tematykę zarządzania siecią i omówieniu podstawowych terminów i protokołów sieciowych, Uczestnik zdobędzie praktyczne umiejętności w zakresie:

 • Instalacji i konfiguracji Cisco Prime Infrastructure 3.x
 • Dodawania urządzeń do bazy PI, manualne i przez skanowanie sieci
 • Dodawania użytkowników PI i zarządzania ich uprawnieniami, także z użyciem zewnętrznego serwera AAA
 • Tworzenia bazy inwentaryzacji sprzętu
 • Tworzenie bazy konfiguracji programowej urządzeń
 • Tworzenia repozytorium obrazów IOS urządzeń
 • Tworzenia i przesyłania na urządzenia wzorców konfiguracji
 • Zarządzania urządzeniami WiFi, importowania map rozmieszczenia AP
 • Monitorowania użytkowników i aplikacji w sieci WiFi i przewodowej
 • Rozwiązywania problemów przy użyciu narzędzi zawartych w Cisco PI
 • Tworzenia raportów dotyczące różnych aspektów działania sieci

Opis:

Serwer Cisco Prime Infrastructure v2.2 oferuje zintegrowane środowisko zarządzania sieciami, urządzeniami, aplikacjami i użytkownikami. Upraszcza to znacznie proces zarządzania sieciami przewodowymi i bezprzewodowymi. Kurs NMENPI v2.2 opisuje proces instalacji i konfiguracji serwera Cisco PI oraz możliwości jego wykorzystania do konfigurowania, monitorowania i diagnostyki sieci komputerowych.

Wymagania:

Posiadanie wiedzy z zakresu CCNA Routing-Switching oraz CCNA Wireless.

Tematyka:

1. Prezentacja system Cisco Prime Infrastructure v2.2

 • Zdefiniowanie procesu zarządzania siecią
 • Wprowadzenie do infrastruktury Cisco Prime Infrastructure
 • Instalacja serwera PI
 • Rozpoczęcie pracy z serwerem PI
 • Podstawowa konfiguracja serwera PI

2. Zarządzanie zasobami

 • Zbieranie informacji o dostępnych zasobach
 • Podstawy zarządzania urządzeniami infrastruktury sieci
 • Zarządzanie grupami urządzeń
 • Zarządzanie grupami

3. Wykorzystanie map

 • Zarządzanie mapami sieci bezprzewodowych
 • Zarządzanie mapami topologii sieci

4. Uprawnienia użytkowników i kontrola dostępu do system PI

 • Zarządzanie wirtualnymi domenami
 • Zarządzanie procesem autentykacji i autoryzacji użytkowników
 • Wykorzystanie zewnętrznych serwerów AAA

5. Zarządzanie konfiguracjami

 • Archiwizacja konfiguracji
 • Zarządzanie szablonami konfiguracyjnych urządzeń bezprzewodowych
 • Zarządzanie szablonami konfiguracyjnych urządzeń przewodowych
 • Konfigurowanie procedury Plug-and-Play

6. Zarządzanie serwisami

 • Zaradzanie usługami AVC, QoS oraz IWAN
 • Wdrażanie usługi ThustSec Identity

7. Monitoring i rozwiązywanie problemów

 • Monitorowanie urządzeń i interfejsów
 • Monitorowanie sieci bezprzewodowych
 • Monitorowanie aplikacji
 • Śledzenie klientów
 • Generowanie raportów

8. Administrowanie serwerem PI

 • Zarządzanie serwerem
 • Wykorzystanie interfejsu PI API
 • Wykorzystanie Operation Center