Introducing Cisco Cloud Administration (CLDADM)  

Obecnie brak terminów dla tego szkolenia. Zapytaj o szkolenie!

Dedykowane dla:

 • Architektów, inżynierów, administratorów rozwiązań chmurowych
 • Integratorów i partnerów Cisco
 • Inżynierów i administratorów zainteresowani rozwojem umiejętności chmurowych

Certyfikacje:

Kurs jest częścią następującej certyfikacji

Opis:

Introducing Cisco Cloud Administration jest 5 dniowym szkoleniem przygotowującym do certyfikacji CCNA Cloud. Kurs przygotowuje do wykonywania podstawowych czynności administracyjnych oraz operacyjnych w chmurowych (ang. cloud) rozwiązaniach firmy Cisco.
Szkolenie omawia podstawową funkcjonalność następujących produktów:

 • Cisco UCS Director
 • Cisco Prime Service Catalog
 • Virtual Application Container Services

Tematyka:

Tematyka kursu obejmuje podstawy zarządzania środowiskiem, przydzielanie zasobów (ang. provisioning), raportowanie, monitoring, omówienie komponentów infrastruktury do zarządzania chmurą, mechanizmów rozkładania kosztów na klientów (ang. charge-back).

 • Module 1: Cisco Cloud Technologies Overview
 • Module 2: Cisco Cloud Administration
 • Module 3: Cisco Cloud Provisioning
 • Module 4: Cloud Systems Management and Monitoring
 • Module 5: Cloud Remediation

Laby:

 • Hardware Lab 1: Explore Cisco UCS Director Portal and Register Virtual and Physical Components
 • Hardware Lab 2: Explore Cisco UCS Director Portal Administration Tasks
 • Hardware Lab 3: Explore Cisco UCS Director VM Operation Tasks Using Predefined Workflow
 • Hardware Lab 4: Explore Cisco PSC
 • Hardware Lab 5: Explore VM, Cisco UCS, and Server Templates in Cisco UCS Director
 • Hardware Lab 6: Explore Application Container Tasks Defining Two-Tier Application Container
 • Hardware Lab 7: Explore Cisco UCS Director Monitoring Capabilities
 • Hardware Lab 8: Explore Cisco UCS Director Built-In Reports
 • Hardware Lab 9: Explore Monitoring Dashboards in Cisco UCS Director and Generate a Top-N Report
 • Hardware Lab 10: Explore Charge-Back Reporting Capabilities of Cisco UCS Director
 • Hardware Lab 11: Enable Serviceability Options in Cisco UCS Director
 • Hardware Lab 12: Explore Logs in Cisco UCS Director
 • Hardware Lab 13: Back Up Cisco UCS Director Configuration to a Backup Server