Understanding Cisco Cloud Fundamentals (CLDFND)  

Obecnie brak terminów dla tego szkolenia. Zapytaj o szkolenie!

Dedykowane dla:

 • Architektów, inżynierów, administratorów rozwiązań chmurowych
 • Integratorów i partnerów Cisco
 • Inżynierów i administratorów zainteresowanych rozwojem umiejętności chmurowych

Certyfikacje:

Kurs jest częścią następującej certyfikacji:

Opis:

Introducing Cisco Cloud Fundamentals jest 5 dniowym szkoleniem przygotowującym do certyfikacji CCNA Cloud i jest pierwszym szkoleniem z tego działu. Kurs omawia podstawowe zasady, charakterystykę, komponenty i modele rozwiązań chmurowych. Omówione są podstawowe zadania związane z infrastrukturą chmurową.

Tematyka:

Po zakończeniu kursu, uczestnicy będą potrafili:

 • Charakteryzować podstawowe typy rozwiązań chmurowych
 • Opisać i identyfikować modele usług chmurowych
 • Opisać i porównać podstawowe typy implementacji chmur
 • Identyfikować implementacyjne czynniki decyzyjne
 • Identyfikować kluczowe cechy Unified Computins System (UCS)
 • Definiować i opisywać kluczowe cechy wirtualizacji serwerów
 • Opisać architekturę sieci dla Centrów Danych
 • Definiować i opisywać kluczowe cechy wirtualizacji infrastruktury
 • Identyfikować mechanizmy alokacji pamięci masowej (ang. storage provisioning)
 • Opisać i porównać mechanizmy dostępu do pamięci masowej (ang. storage access)
 • Opisać i porównać podstawowe referencyjne architektury dla zunifikowanej infrastruktury (ang. converged infrastructure)

Labs:

 • Hardware Lab 1: Examine Cisco Intercloud Fabric Director
 • Hardware Lab 2: Validate VSAN and Zoning
 • Hardware Lab 3: Validate FLOGI and FCNS
 • Hardware Lab 4: Explore the Cisco UCS Manager GUI
 • Hardware Lab 5: Review Cisco UCS B-Series Configuration
 • Hardware Lab 6: Deploy VMware ESXi Server on Cisco UCS Blade
 • Hardware Lab 7: Connect ESXi Server to FC LUN on the Cisco UCS Invicta Storage
 • Hardware Lab 8: Deploy the Cisco Nexus 1000V Switch with VSUM
 • Hardware Lab 9: Examine the Cisco Prime Network Services Controller
 • Hardware Lab 10: Deploy Cisco Virtual Security Gateway
 • Hardware Lab 11: Deploy Cisco ASA 1000V Cloud Firewall