Implementing Cisco Wireless Network Fundamentals v1.0 (WIFUND)  

Data Lokalizacja Informacje Cena Rejestracja
2020-02-17 ILT, Warszawa, 5 dni

Język: pl   Zapytaj o cenę!

Rejestracja

Dedykowane dla:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zamierzają projektować, budować lub administrować komputerowymi sieciami bezprzewodowymi budowanymi w oparciu o technologie Cisco.

Wprowadzenie:

Kurs WIFUND zaznajamia uczestników ze specyfiką transmisji dany z wykorzystaniem fali radiowych oraz omawia metody bezpieczeństwa stosowane w sieciach WLAN .
Podczas kursu szczegółowo prezentowane są dwie podstawowe architektury sieci bezprzewodowych oferowane przez Cisco: Centralized Wireless Access Network oraz Converged Wireless Access Network . Dodatkowo prezentowane są architektury FlexConnect, Autonomous oraz Cloud stosowane w małych lub rozproszonych sieciach WLAN.
Omawiane są również metody konserwacji sieci, rozwiązywania problemów oraz projektowania sieci bezprzewodowych.

Wymagania:

Ukończenie kursów ICND1 + ICND2 LUB CCNAX lub posiadanie adekwatnej wiedzy.

Tematyka:

1. Podstawy działania sieci bezprzewodowych

 • Podstawowe typy sieci bezprzewodowych
 • Fizyka fal radiowych
 • Parametry sygnału radiowego
 • Charakterystyka anten
 • Podstawowe techniki modulacji i rozpraszania widma
 • Procedura dostępu użytkownika do sieci bezprzewodowej
 • Opis standardów grupy 802.11

2. Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych

 • Elementy bezpieczeństwa sieci WLAN
 • Podstawy bezpieczeństwa sieci 802.11
 • Charakterystyka autentykacji 802.1x/EAP
 • Opis rodziny protokołów EAP
 • Standardy bezpieczeństwa WPA i WPA2
 • Obsługa gości
 • Przegląd narzędzi klienckich do konfiguracji dostępu do sieci WLAN

3. Architektury sieci bezprzewodowych opracowane przez Cisco

 • Opis dostępnych wariantów
 • Realizacja zasady Cisco: One Management, One Policy, One Network
 • Budowa sieci bezprzewodowej
 • Automatyczna optymalizacja parametrów radiowych
 • Integracja na poziomie warstwy 2 sieci WLAN i LAN
 • Opis protokołów używanych w sieci WLAN

4. Implementacja architektury Cisco Centralized Wireless Access

 • Wstępna konfiguracja kontrolera AireOS WLC
 • Przyłączanie radiowych punktów dostępowych
 • Konfiguracja dodatkowych usług
 • Implementacja adresacji IPv6
 • Konfiguracja dostępu klienta
 • Implementacja roamingu

5. Implementacja architektury Cisco Converged Wireless Access

 • Wstępna konfiguracja menadżera WCM
 • Przyłączanie radiowych punktów dostępowych
 • Konfiguracja dodatkowych usług
 • Konfiguracja dostępu klienta
 • Implementacja roamingu

6. Specyficzne implementacje sieci bezprzewodowych

 • Architektura FlexConnect
 • Autonomiczne punkty dostępowe
 • Architektura Cloud WLAN

7. Konserwacja sieci bezprzewodowej oraz rozwiązywanie problemów

 • Konserwacja sieci bezprzewodowej
 • Przegląd narzędzi pomocnych rozwiązywaniu problemów
 • Przegląd metodologii rozwiązywania problemów

8. Projektowanie sieci bezprzewodowych

 • Predyktywne projektowanie sieci bezprzewodowej
 • Procedura Site Survey