Introducing Cisco Data Center Networking (DCICN)  

Obecnie brak terminów dla tego szkolenia. Zapytaj o szkolenie!

Dedykowane dla:

• Inżynierów i projektanów sieci Centrum Danych (DC Network Engineer, DC Network Designer) • Inżynierów systemowych (System Engineer) • Architektów (Technical solutions architects)

Certyfikacje:

Kurs jest częścią następującej certyfikacji: • Cisco Certified Network Associate Data Center (CCNA Data Center) • Kurs przygotowuje do egzaminu 200-150 https://learningnetwork.cisco.com/community/certifications/ccna_data_center/dcicn

Wprowadzenie:

Po ukończeniu tego kursu, uczestnik będzie potrafił: • Opisać jak działa sieć komputerowa • Konfigurować, weryfikować i diagnozować przełączniki sieciowe • Implementować schematy adresacji IP oraz usługi IP wg potrzeb sieciowych • Konfigurować i weryfikować podstawowe mechanizmy rutingu (trasowania) na przełącznikach Cisco Nexus • Opisać działanie protokołów pamięci masowej (storage) • Konfigurować w podstawowym zakresie sieci SAN • Opisać achitekturę i działanie serwerów UCS

Opis:

Szkolenie wprowadza uczestników w świat technologii Cisco stosowanych współcześnie w Centrum Danych. Omawiane są podstawowe mechanizmy i pojęcia sieciowe LAN/SAN, takie jak Ethernet, warstwy OSI sieci, wirtualne sieci LAN, protokół TCP/IP, protokół SCSI, Fibre Channel. Dodatkowo omawiane są rozwiązania serwerowe – UCS. Omawiane są również i ćwiczone podstawowe zadania konfiguracyjne takie jak tworzenie VLANów, adresacji sieci, maski podsieci, konfigurowanie połączeń sieciowych, protokołu SPT, OSPF, EIGRP, jak również zonning w sieciach SAN. W połączeniu ze szkoleniem Introducing Cisco Data Center Technologies (DCICT), ten kurs przygotowuje do certyfikacji CCNA Data Center.

Wymagania:

Do uczestnictwa w tym kursie wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu.

Tematyka:

Podstawowe funkcje i komponenty sieci LAN Sieci Ethernet – budowa, adresacja Zasady działania przełączników Ethernet, redundancja Sprzęt sieciowy Ethernet Podstawowe modele sieci (OSI, TCP/IP) Enkapsulacja i de-enkapsulacja Protokół IP oraz adresacja IPv4 Segmentacja puli adresów IP Działanie usługi routingu, DNS, DHCP Wstęp do adresacji IPv6 Mechanizm dostarczania pakietów w sieci Protokoły warstwy transportowej (TCP, UDP) Architektura sieci współczesnych Centrów Danych Opis rodziny przełączników Nexus Architektura systemu operacyjnego NX-OS Implementacja VLAN-ów Implementacja Trunk-ów Wprowadzenie do protokolu VTP Redundancja w sieciach Ethernet – protokół STP Mechanika procesu rutingu na przełącznikach Nexus Protokoły OSPF, EIGRP na przełącznikach Nexus Protokoły pierwszej bramy – HSRP Autentykacja, autoryzacja, logowanie na przełącznikach Nexus Kontrola dostępu przez role Wprowadzenie do list dostępu (ACL) na przełącznikach Nexus Wprowadzenie do pamięci masowej w Centrum Danych Protokoły dostępu do pamięci masowej – NFS, FC, SCSI, iSCSI Opis architektury i działania sieci Fibre Channel Wirtualne sieci SAN (VSAN) Opis komunikacji między inicjatorem i targetem Mechanizmy bezpieczeństwa w sieciach SAN – strefy (zonning) Wirtualizacja portów w sieciach SAN – NPV, NPIV Rozszerzenia Data Center Bridging sieci Ethernet Protokół FCoE Opis komponentów i sprzętu Unified Computing System (UCS) Oprogramowanie zarządzające – UCS Manager Fizyczna architektura UCS – role portów na Fabric Interconnect Rodzaje interfejsów UCSM Ćwiczenia laboratoryjne • Lab 1: DCICN lab • Lab 2: Komunikacja LAN • Lab 3: Analiza protokołów • Lab 4: Komunikacja TCP i UDP • Lab 5: Linia komend NX-OS • Lab 6: Wykrywanie topologii • Lab 7: Implementowanie VLANs, Trunks • Lab 8: Port-channels, Spanning Tree • Lab 9: Przełączanie Multilayer • Lab 10: Konfigurowanie OSPF • Lab 11: Konfigurowanie EIGRP • Lab 12: Konfigurowanie HSRP • Lab 13: Konfigurowanie AAA • Lab 14: Konfigurowanie ACL • Lab 15: Konfigurowanie VSAN • Lab 16: Obserwowanie FLOGI, FCNS • Lab 17: Konfigurowanie stref (zonning) • Lab 18: Przegląd funkcji UCS Manager • Lab 19: Przeliczanie podsieci

Adnotacje:

Zalecane kolejne kursy • Introducing Cisco Data Center Technologies (DCICT) • Implementing Cisco Data Center Unified Computing (DCUCI) • Implementing Cisco Data Center Unified Fabric (DCUFI)