Introducing Cisco Data Center Networking (DCICN)  

Obecnie brak terminów dla tego szkolenia. Zapytaj o szkolenie!

Dedykowane dla:

• Inżynierów i projektanów sieci Centrum Danych (DC Network Engineer, DC Network Designer)
• Inżynierów systemowych (System Engineer)
• Architektów (Technical solutions architects)

Certyfikacje:

Kurs jest częścią następującej certyfikacji:
• Cisco Certified Network Associate Data Center (CCNA Data Center)
• Kurs przygotowuje do egzaminu 200-150
https://learningnetwork.cisco.com/community/certifications/ccna_data_center/dcicn

Wprowadzenie:

Po ukończeniu tego kursu, uczestnik będzie potrafił:
• Opisać jak działa sieć komputerowa
• Konfigurować, weryfikować i diagnozować przełączniki sieciowe
• Implementować schematy adresacji IP oraz usługi IP wg potrzeb sieciowych
• Konfigurować i weryfikować podstawowe mechanizmy rutingu (trasowania) na przełącznikach Cisco Nexus
• Opisać działanie protokołów pamięci masowej (storage)
• Konfigurować w podstawowym zakresie sieci SAN
• Opisać achitekturę i działanie serwerów UCS

Opis:

Szkolenie wprowadza uczestników w świat technologii Cisco stosowanych współcześnie w Centrum Danych. Omawiane są podstawowe mechanizmy i pojęcia sieciowe LAN/SAN, takie jak Ethernet, warstwy OSI sieci, wirtualne sieci LAN, protokół TCP/IP, protokół SCSI, Fibre Channel. Dodatkowo omawiane są rozwiązania serwerowe – UCS. Omawiane są również i ćwiczone podstawowe zadania konfiguracyjne takie jak tworzenie VLANów, adresacji sieci, maski podsieci, konfigurowanie połączeń sieciowych, protokołu SPT, OSPF, EIGRP, jak również zonning w sieciach SAN. W połączeniu ze szkoleniem Introducing Cisco Data Center Technologies (DCICT), ten kurs przygotowuje do certyfikacji CCNA Data Center.

Wymagania:

Do uczestnictwa w tym kursie wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu.

Tematyka:

Podstawowe funkcje i komponenty sieci LAN
Sieci Ethernet – budowa, adresacja
Zasady działania przełączników Ethernet, redundancja
Sprzęt sieciowy Ethernet

Podstawowe modele sieci (OSI, TCP/IP)
Enkapsulacja i de-enkapsulacja
Protokół IP oraz adresacja IPv4
Segmentacja puli adresów IP
Działanie usługi routingu, DNS, DHCP
Wstęp do adresacji IPv6
Mechanizm dostarczania pakietów w sieci
Protokoły warstwy transportowej (TCP, UDP)

Architektura sieci współczesnych Centrów Danych
Opis rodziny przełączników Nexus
Architektura systemu operacyjnego NX-OS

Implementacja VLAN-ów
Implementacja Trunk-ów
Wprowadzenie do protokolu VTP

Redundancja w sieciach Ethernet – protokół STP

Mechanika procesu rutingu na przełącznikach Nexus
Protokoły OSPF, EIGRP na przełącznikach Nexus
Protokoły pierwszej bramy – HSRP

Autentykacja, autoryzacja, logowanie na przełącznikach Nexus
Kontrola dostępu przez role
Wprowadzenie do list dostępu (ACL) na przełącznikach Nexus

Wprowadzenie do pamięci masowej w Centrum Danych
Protokoły dostępu do pamięci masowej – NFS, FC, SCSI, iSCSI
Opis architektury i działania sieci Fibre Channel
Wirtualne sieci SAN (VSAN)

Opis komunikacji między inicjatorem i targetem
Mechanizmy bezpieczeństwa w sieciach SAN – strefy (zonning)
Wirtualizacja portów w sieciach SAN – NPV, NPIV
Rozszerzenia Data Center Bridging sieci Ethernet
Protokół FCoE

Opis komponentów i sprzętu Unified Computing System (UCS)
Oprogramowanie zarządzające – UCS Manager
Fizyczna architektura UCS – role portów na Fabric Interconnect
Rodzaje interfejsów UCSM

Ćwiczenia laboratoryjne
• Lab 1: DCICN lab
• Lab 2: Komunikacja LAN
• Lab 3: Analiza protokołów
• Lab 4: Komunikacja TCP i UDP
• Lab 5: Linia komend NX-OS
• Lab 6: Wykrywanie topologii
• Lab 7: Implementowanie VLANs, Trunks
• Lab 8: Port-channels, Spanning Tree
• Lab 9: Przełączanie Multilayer
• Lab 10: Konfigurowanie OSPF
• Lab 11: Konfigurowanie EIGRP
• Lab 12: Konfigurowanie HSRP
• Lab 13: Konfigurowanie AAA
• Lab 14: Konfigurowanie ACL
• Lab 15: Konfigurowanie VSAN
• Lab 16: Obserwowanie FLOGI, FCNS
• Lab 17: Konfigurowanie stref (zonning)
• Lab 18: Przegląd funkcji UCS Manager
• Lab 19: Przeliczanie podsieci

Adnotacje:

Zalecane kolejne kursy
• Introducing Cisco Data Center Technologies (DCICT)
• Implementing Cisco Data Center Unified Computing (DCUCI)
• Implementing Cisco Data Center Unified Fabric (DCUFI)