Cisco Nexus Workshop (CNEXWORK)  

Obecnie brak terminów dla tego szkolenia. Zapytaj o szkolenie!

Dedykowane dla:

 • administratorów sieci w centrach danych (DC)
 • konsultantów technologii DC
 • kandydatów przygotowujących się do egzaminu praktycznego CCIE DC
 • inżynierów zainteresowanych zaawansowanymi funkcjonalnościami przełączników Nexus

Wprowadzenie:

Bootcamp jest 5-dniowym warsztatem z technologii Cisco Nexus 7000/5000/2000. Obejmuje bardzo pogłębione ćwiczenia praktyczne z kilku najważniejszych technologii omawianych na szkoleniu DCNX7K / DCUFI. Wcześniejsze uczestnictwo we wspomnianych szkoleniach jest wskazane, choć nie jest konieczne. Około 80% czasu kursu zajmują ćwiczenia praktyczne, pozostałe 20% to skondensowana wiedza z zakresu ćwiczonych technologii.

Opis:

Zadania laboratoryjne nie przypominają zwykłych ćwiczeń przeprowadzanych na szkoleniach kursowych. Zadania podzielone są na bloki tematyczne, które rozpoczyna krótki wykład wprowadzający w daną technologię i do których uczestnicy otrzymują zbiór najbardziej przydatnych instrukcji oraz listę zadań do wykonania. Inaczej niż podczas tradycyjnych szkoleń, uczestnicy nie otrzymują za zadanie wpisania ciągu komend prowadzących do poprawnej konfiguracji. Po pierwsze zadania podawane są na zasadzie postawienia problemu, nie gotowych instrukcji. Po drugie ciąg zaproponowanych zadań prowadzi uczestników przez zarówno poprawne jak i niepoprawne konfiguracje, które dzięki temu uczymy się rozpoznawać i diagnozować. Po trzecie ciąg zadań przeprowadza nas przez możliwie wiele sytuacji awaryjnych w danej funkcjonalności, dzięki czemu rozpoznajemy reakcję systemu na takie sytuacje, uczymy się znaczenia opcji tuningujących oraz uczymy się wychodzenia z takich awarii. Podczas normalnych ćwiczeń kursowych dla danej technologii (trwających zwykle od 30 do 45minut), nie ma czasu na pogłębione badanie zachowań systemu i uczenie się jego naprawy. W ramach tego bootcampu uczestnicy spędzą średnio 4-5godziń na ćwiczeniach dla pojedynczej funkcjonalności.

Wymagania:

 • minimalna wymagana wiedza słuchaczy to poziom CCNA R&S aczkolwiek zalecany jest poziom CCNA DC (kursy DCICN, DCICT lub CCNADCPW)
 • pomocne jest uczestnictwo w kursie DCNX5K
 • optymalny wiedza słuchacza to poziom CCNP DC lub ewentualnie wcześniejsze uczestnictwo w kursie DCNX7K lub DCUFI

Tematyka:

1. Nexus Intro – 3h wykład, 2h zadania

 • Nexus Portfolio, Architecture, HA, NX-OS
 • NX-OS Initials (topology exploration, logging, checkpoints, files, aliases)

2. General NX-OS, L2 – 1h wykład, 40 zadań (4.5h)

 • VDC
 • IPort-profiles
 • Spanning-tree (UDLD, Inconsistencies – *ROOT_Inc, *PVID_Inc, *TYPE_Inc, LoopGuard, BridgeAssurance)
 • QinQ (OPTIONAL)

3. FEX – 0.5h wykład, 40 zadań (2h)

 • Connect FEX to N5K (static/dynamic pinning, max-pinning, HA)
 • Connect FEX to N7K
 • FEX provisioning

4. vPC – 3h wykład, 80 zadań (10h)

 • Create vPC domain from N7Ks (config, STP in vPC, primary role)
 • Create L3 environment (HSRP used for testing)
 • Create vPC from N7Ks to your N5K (run 10 failing scenarios, BA in vPC)
 • Check L3 with vPC (test good and failing scenarios)
 • Create another vPC domain using N5Ks
 • Connect FEX to N5K in active-active or dual-homed mode
 • Upgrade N5K
 • Track vPC on N7Ks peers

5. FabricPath – 1h wykład, 30 zadań (5h)

 • Configure FabricPath
 • Create vPC+ domain from N7Ks
 • HSRP and vPC+

6. OTV – 1h wykład, 40 zadań (4h)

 • Configure OTV (site-id vs site-vlan, adjacency, SVIs, sites)
 • Testing and Failing your OTV (learn good & bad sides of OTV)
 • Troubleshooting OTV

Adnotacje:

Wykłady mogą odbywać się w języku polskim lub angielskim.
Materiałami tego kursu są treści zadań/ćwiczeń laboratoryjnych.
Zadania podane są w języku angielskim.