Implementing Cisco IOS Network Security v3.0 (IINS)  

Data Lokalizacja Informacje Cena Rejestracja
2020-03-23 ILT, Warszawa, 5 dni

Język: pl     Zapytaj o cenę!

Rejestracja

Certyfikacje:

Cisco Certified Network Associate Security (CCNA Security)

Wprowadzenie:

Kurs Implementing Cisco IOS Network Security (IINS) jest 5 – dniowym szkoleniem, którego zadaniem jest omówienie polityki bezpieczeństwa oraz jej wpływu na bezpieczne funkcjonowanie sieci komputerowej wraz z elementami jej implementacji. Szkolenie pozwala na zdobycie wiedzy w zakresie metod kontroli bezpieczeństwa sieci za pomocą urządzeń wyposażonych w Cisco IOS. Zakres kursu obejmuje również omówienie  funkcjonalnośći urządzeń Cisco ASA (Adaptive Security Appliance). Kursanci nabędą wiedzę i umiejętności potrzebne do zabezpieczenia małej sieci komputerowej za pomocą narzędzi dostępnych w systemie operacyjnym Cisco IOS, na routerach i przełącznikach Cisco oraz z wykorzystaniem urządzeń Cisco ASA.

Opis:

Różnice pomiędzy IINS v2.0 i IINS v.3.0

 • Cisco Configuration Professional nie jest wykorzystywany w IINS v3.0
 • Wszystkie konfiguracje wymaganych cech funkcjonalnych w IOS (routery i przełączniki) są praktyczne i odbywają się za pomocą systemu IOS CLI
 • IPv6 nie jest objęty w IINS 3.0. (teraz jest to część szkolenia ICND1)
 • Wdrożenie IPS na IOS nie jest objęte w IINS v3.0
 • Zamiast IPS omawiana jest funkcjonalność FireSight (nie ma laboratoriów)
 • Konfiguracja VPN site-to-site dotyczy zarówno IOS i Cisco ASA w IINS v3.0
 • Techniki kryptograficzne (w IOS, Cisco ASA i Cisco AnyConnect) dotyczą silniejszych algorytmów szyfrowania i hash-owania niż w wersji 2.0

Wymagania:

Tematyka:

 • Koncepcje bezpieczeństwa
 • Zabezpieczanie urządzeń sieciowych
 • Bezpieczeństwo 2 warstwy
 • Firewall
 • VPN
 • Zaawansowane tematy (IPS, FireSIGHT)

Adnotacje:

Kurs prowadzony w wersji 3.0