CCNA Data Center Power Workshop (CCNADCPW)  

Obecnie brak terminów dla tego szkolenia. Zapytaj o szkolenie!

Dedykowane dla:

 • Inżynierów i projektanów sieci (Network Engineer, Network Designer)
 • Inżynierów systemowych (System Engineer)
 • Architektów (Technical solutions architects)

Certyfikacje:

Cisco Certified Network Associate Data Center (CCNA Data Center)

Wprowadzenie:

Po ukończeniu tego kursu, uczestnik będzie potrafił:

 • Opisać jak działa sieć komputerowa
 • Konfigurować, weryfikować i diagnozować przełączniki sieciowe
 • Implementować schematy adresacji IP oraz usługi IP wg potrzeb sieciowych
 • Konfigurować, weryfikować i diagnozować podstawowe mechanizmy rutingu (trasowania) na przełącznikach Cisco Nexus
 • Opisać podstawy architektury Centrów Danych Cisco
 • Opisać mechanizmy wirtualizacji w Centrach Danych Cisco
 • Opisać podstawy sieci SAN w Centrach Danych Cisco
 • Opisać podstawy sieci konwergentnych w Centrach Danych Cisco
 • Opisać podstawy systemów przetwarzania (serwerów) Cisco UCS

Opis:

Szkolenie jest połączeniem kursów Introducing Cisco Data Center Networking (DCICN) oraz Introducing Cisco Data Center Technologies (DCICT) i przygotowuje do certyfikacji CCNA Data Center. Kurs wprowadza uczestników w świat technologii Cisco stosowanych współcześnie w Centrach Danych. Omawiane są podstawowe mechanizmy i pojęcia sieciowe, takie jak Ethernet, warstwy OSI sieci, wirtualne sieci LAN, protokół TCP/IP. Omawiane są również i ćwiczone podstawowe zadania konfiguracyjne takie jak tworzenie VLANów, adresacji sieci, maski podsieci, konfigurowanie połączeń sieciowych, protokołu SPT, itp.
Następnie uczestnicy wprowadzani są bardziej szczegółowo w zagadnienia architektury współczesnych Centrów Danych, przetwarzania i konfigurowania serwerów, implementowania sieci konwergentnych i usług. Uczestnicy zapoznają się z podstawową konfiguracją przełączników LAN typu Nexus, przełączników sieci SAN (MDS), oraz serwerów UCS. Ćwiczenia laboratoryjne umożliwią również studentom weryfikację bardziej zaawansowanych konfiguracji – takich jak OTV, FabricPath czy FCoE.

Tematyka:

Ogólna tematyka kursu:

 • Simple Network Design
 • Switched Network Implementation
 • IP Addressing
 • Routing on the Cisco Nexus Switch
 • Cisco Data Center Network Services
 • Cisco Data Center Virtualization
 • Cisco Data Center Storage Networking
 • Cisco Data Center Unified Fabric
 • Cisco UCS