Configuring Cisco Nexus 9000 Switches in ACI Mode (DCAC9K)  

Data Lokalizacja Informacje Cena Rejestracja
2017-09-04 ILT, Warszawa, 5 dni

Język: PL     Zapytaj o cenę!

Rejestracja

Dedykowane dla:

Głównymi odbiorcami szkolenia są:

 • Architekt sieci
 • Architekt Centrum Danych i systemów Cloud
 • Administrator serwerów

Kurs będzie też odpowiedni dla:

 • Projektantów aplikacji
 • Inżynierów bezpieczeństwa
 • Administratorów wirtualizacji

Wprowadzenie:

Configuring Cisco Nexus 9000 Switches in ACI Mode (DCAC9K) jest 5 – dniowym szkoleniem przeznaczonym dla inżynierów systemowych, którzy zarządzają i wdrażają przełączniki Cisco Nexus serii 9000 działające w trybie ACI. Kurs obejmuje kluczowe komponenty i procedury jakie kursant musi znać aby zrozumieć, skonfigurować oraz zarządzać przełącznikami Nexus 9000 oraz wiedzieć jak podłączyć ACI Fabric do zewnętrznych sieci i usług.

Opis:

Po ukończeniu tego szkolenia uczestnik powinien:

 • Opisać działanie przełącznika Cisco Nexus z serii 9000 w trybie ACI
 • Opisać sieć ACI (ACI fabric)
 • Skonfigurować kontroler ACI (APIC)
 • Skonfigurować integrację usług L4-L7 z siecią ACI
 • Zintegrować sieć wirtualną z siecią ACI
 • Rozumieć możliwości oprogramowywania sieci ACI
 • Omówić możliwość podłączenia ACI do sieci zewnętrznych
 • Wdrożyć zarządzanie ACI
 • Opisać możliwość migracji do sieci ACI

Wymagania:

Aby w pełni skorzystać z kursu rekomendujemy posiadanie wiedzy z zakresu:

 • Warstwy 2 oraz 3 przełączników Cisco Nexus and Catalyst
 • Przyłączania do sieci serwerów Cisco UCS
 • Podstaw administrowania środowiskiem VmWare
 • Podstaw sieci w środowisku VmWare (vSwitch/Distributed vSwitch)
 • Podstaw konfiguracji urządeń typu Firewall i loadbalancer
 • Zarządzania/protokołów bezpieczeństwa (DNS, SSL Certs, FTP and RBAC)
 • Podstaw administrowania systemem Linux

Przed szkoleniem uczestnik powinien:

 • Posiadać dobrą znajomość protokołów sieciowych (certyfikat CCNA lub równoważna wiedza)
 • Posiadać znajmość środowiska VMware (recommend attendance of the VMware vSphere 5.5: Install, Configure, Manage (VICM) class or equivalent knowledge)

Tematyka:

Module 1: Cisco Application Infrastructure Overview

 • Describing the Cisco Nexus 9000 Series Switch in ACI Mode
 • Describing the ACI Fabric
 • Describing the Cisco Nexus 9000 Series Switch Hardware
 • Configuring the APIC

Module 2: Cisco Application Centric Infrastructure Configuration and Orchestration

 • Configuring Layer 4 through Layer 7 Services
 • Configuring APIC Hypervisor Integration
 • Demonstrating ACI Network Programmability and Orchestration

Module 3: Cisco Application Centric Infrastructure External Connectivity, Management and Migration

 • Configuring ACI Connectivity to Outside networks
 • Implementing ACI Management
 • Describing Migration Options with the ACI

Lab 1: Initiate ACI Fabric Discovery (Instructor Demo)
Lab 2: Configure Basic Network Constructs
Lab 3: Configure Policy Filters and Contracts
Lab 4: Deploy a 3-Tier Application Profile
Lab 5: Register a VMM Domain with ACI
Lab 6: Configure VMware ESXi Hosts to use the APIC DVS
Lab 7: Associate an EPG to a VMware vCenter Domain
Lab 8: Associate a VM to an EPG Port Group
Lab 9: Deploy a Service Graph with Application Profile
Lab 10: Configure APIC using the REST API
Lab 11: Configure APIC to Communicate to an External Layer 3 Network
Lab 12: Configure APIC to Communicate to an External Layer 2 Network
Lab 13: Configure APIC RBAC for Local and Remote Users
Lab 14: Monitor and Troubleshoot ACI
Lab 15: Configure APIC for Bare Metal to Bare Metal Communications

Adnotacje:

Kurs prowadzony w języku polskim