Implementing the Cisco Nexus 1000V (DCNX1K)  

Obecnie brak terminów dla tego szkolenia. Zapytaj o szkolenie!

Wprowadzenie:

DCNX1K jest autoryzowanym, 3-dniowym kursem omawiającym możliwości przełącznika Nexus 1000V.
Program szkolenia jest częścią certyfikacji Cisco CCIE Data Center.

Opis:

Nexus 1000V jest wirtualnym przełącznikiem dostępowym kontrolowanym przez system operacyjny Cisco NX-OS. Jest on uruchamiany jako inteligentny przełącznik programowy w środowisku VMware vSphere oraz Hyper-V. Nexus 1000V wspiera technologię wirtualizacji łączy o nazwie VNLink, aby umożliwić:

 • Zarządzane polityką podłączanie maszyn wirtualnych (VM)
 • Mobilne bezpieczeństwo maszyn wirtualnych
 • Bezinwazyjny model współpracy zespołów sieciowych i serwerowych.

Kurs omawia wszystkie kluczowe komponenty i procedury, które należy znać aby zainstalować, skonfigurować jak również analizować i rozwiązywać problemy sieciowe z przełącznikami Cisco Nexus 1000V w środowisku VMware vSphere. Program kursu wsparty jest ćwiczeniami praktycznymi.

Wymagania:

Słuchacze powinni posiadać w stopniu średnim wiedzę z zakresu przełączania (switching), rutowania (routing), architektury centrum danych, oraz serwerowych technik wirtualizacyjnych. Rekomendowane jest wcześniejsze uczestnictwo w kursie "VMware vSphere: Install, Configure, Manage" lub ekwiwalentna wiedza.

Tematyka:

 • Omówienie infrastruktury wirtualnej
 • Sieciowość w środowisku VMware
 • Konfigurowanie przełączników wirtualnych VMware
 • Omówienie architektury i funkcji przełącznika Nexus 1000V
 • Omówienie modułu Nexus 1010 oraz koncepcji wirtualnych serwerów blade (VSB)
 • Instalacja i upgrade wirtualnego zarządcy (VSM) oraz modułów VEM
 • Zarządzane polityką podłączanie maszyn wirtualnych – profile
 • Konfiguracja opcji bezpieczeństwa sieciowego
 • Mechanizmy zarządzania jakością (QoS)
 • Zarządzanie systemowe i monitoring przełącznika Nexus 1000V
 • Podstawowe diagnozowanie problemów

Ćwiczenia laboratoryjne:

 • Przygotowanie środowiska VMware
 • Instalacja zarządcy (VSM) przełącznika Nexus 1000V
 • Instalacja modułów przełączania (VEM) przełącznika Nexus 1000V
 • Podnoszenie wersji przełącznika
 • Optymalizacja konfiguracji
 • Konfiguracja opcji bezpieczeństwa sieciowego
 • Kontrola jakości ruchu sieciowego (QoS)
 • Mechanizmy zarządzania systemowego przełącznikiem
 • Monitoring (SPAN, ERSPAN)
 • Diagnozowanie problemów

Adnotacje:

Kurs prowadzony w języku polskim.

Szkolenie trwa 3 dni