Implementing Cisco Secure Access Control System (ACS)  

Obecnie brak terminów dla tego szkolenia. Zapytaj o szkolenie!

Dedykowane dla:

Administratorzy sieciowi, operatorzy sieci i administratorzy systemowi odpowiedzialni za zabezpieczanie swoich sieci, zarządzający systemami dostępu do sieci, za pomocą metod autentykacji użytkowników.

Opis:

Na kursie nauczysz się jak zaimplementować bezpieczny dostęp do sieci przy użyciu Cisco® Secure Access Control Server (ACS) 5.2, współpracującego z urządzeniami wyposażonymi w oprogramowanie Cisco IOS®. Posiądziesz wiedzę o działaniu systemu Cisco Secure ACS w dziedzinie kontroli dostępu do sieci i urządzeń. Tematyka kursu zawiera podstawy autentykacji i jej funkcji w dziedzinie ograniczania dostępu użytkowników do sieci, usług i urządzeń; autoryzacji, w dziedzinie ograniczania działań jakie użytkownicy mogą podejmować na urządzeniach i accountingu, aby śledzić ich aktywności w systemach. Protokoły RADIUS, TACACS+, Extensible Authentication Protocol (EAP) i 802.1x są dyskutowane w teorii i ćwiczone praktycznie, jako podstawowe narzędzia ochrony sieci. Pokazywane są specyficzne konfiguracje i metody, które można użyć w sieciach produkcyjnych, aby osiągnąć wymagany poziom ochrony. Kurs zawiera ćwiczenia praktyczne z konfiguracji oprogramowania Cisco ACS i urządzeń sieciowych Cisco.

Wymagania:

Certyfikat CCNA lub równoważna wiedza.

Tematyka:

Wprowadzenie

  • Co to jest RADIUS: TLV, pakiety RADIUS , różnice w stosunku do TACACS+
  • Rodzaje produktów ACS: wersje ACS, licencje, program ACS View

Instalacja

  • Kroki instalacyjne
  • Przegląd GUI i CLI

Podstawowa konfiguracja

  • Konfiuracja urządzeń, grup i użytkowników
  • Konfiguracja AAA (Switche, Access Pointy, ASA)

Autentykacja i Autoryzacja

Adnotacje:

kurs prowadzony w języku polskim