Network Programmability, part 2 (Network Scripting) (NetProg2)

Dedykowane dla:

Wprowadzenie:

W dobie gwałtownego rozwoju środowiska IT poszukujemy szybkich i efektywnych narzędzi umożliwiających jego kontrolę i zarządzanie. Kurs NetProg2 wychodzi naprzeciw temu zadaniu i będzie przydatny wszystkim administratorom IT, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu pisania skryptów w języku Python z wykorzystaniem szeregu bibliotek i narzędzi (w tym pakietu Ansible) w kontekście automatyzacji zarządzania środowiskiem IT.

Opis:

Szkolenie NetProg2 jest w rzeczywistości ekstensywnym (30h) kursem uczącym korzystania z najważniejszych bibliotek i narzędzi programistycznych stosowanych do automatyzacji konfiguracji urządzeń sieciowych. Oczywiście administratorzy sprzętu nie-sieciowego mogą również skorzystać z technik i bibliotek tu prezentowanych, ale należy zaznaczyć, że wszystkie wykonane przez nas ćwiczenia, urządzenia, technologie będą dotyczyły sprzętu sieciowego Cisco i to jest też główny cel tego kursu.

Podobnie jak w przypadku kursu NetProg1, większość czasu spędzimy podczas tego kursu na ćwiczeniach. Materiał teoretyczny został ograniczony do niezbędnego minimum. Również kładziemy nacisk na dogłębne zapoznanie się z konkretnymi, wybranymi przez nas technologiami i bibliotekami (podejście "w głąb"), raczej niż na pobieżne omówienie bardzo wielu narzędzi, bibliotek, technologii dostępnych obecnie na rynku (podejście "w szerz", zastosowane w 'markowych' szkoleniach). Naszym zdaniem, podejście "w szerz" daje tylko posmak sukcesu, ale w rzeczywistości nie przygotowuje administratorów do praktycznego zastosowania żadnego z omawianych narzędzi, niestety. Przyjęte przez nas podejście, wymaga jednak dokonania pewnych wyborów, ponieważ nie jest możliwe dogłębne zaprezentowanie wszystkich, nawet najważniejszych technologii. Zatem wybraliśmy te narzędzia, które naszym zdaniem naprawdę mają szansę być zastosowane w praktyce typowego administratora, i te narzędzia omawiamy na tyle dokładnie, aby uczestnik kursu mógł bez przeszkód rozpocząć stosowanie automatyzacji w swoim środowisku pracy.
Uczestnicy tego szkolenia muszą być gotowi na bardzo wyczerpujące 2,5 dnia pracy od godziny 15:30 do 21:00 pierwszego dnia (środa), oraz w godz. 9:00-21:00 w pozostałe. Powyższe szkolenie będzie przeprowadzane jako druga część Netprog Bootcamp, czyli pierwsze 2.5 dnia zajmie Netprog I.

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką kursu poniżej.

UWAGA: zakłada się, że uczestnik tego kursu zna już język Python (por. sekcję Wymagania poniżej). Ostrzegamy, że brak takiej znajomości może poważnie zaszkodzić możliwości przyswojenia wiedzy przekazywanej podczas tego kursu - nie ma możliwości (ze względu na ilość materiału) aby instruktor poświęcił czas na uzupełnianie takich braków w wiedzy.

Wymagania:

Tematyka:

Skrypty expect w pythonie - jak to robić, gdzie są problemy
Natywna biblioteka ssh - Paramiko - stosowanie
Router Guestshells - jak konfigurować i do czego wykorzystać
Natywny Interpreter Pythona 'on the box'

Biblioteka Netmiko - stosowanie
Równoległe przetwarzanie

Obróbka konfiguracji urządzeń

Współczesne API

NX-API

YANG i NETCONF

Wprowadzenie do Ansible - stosowanie
Kontrolery sieci - na przykładzie (ACI) APIC

Adnotacje:

Czas trwania: 2,5 dnia