Advanced Cisco Nexus 9000/7000/5000/2000 Configuration and Troubleshooting Bootcamp (ADVCNEXBC)

Dedykowane dla:

Wprowadzenie:

Bootcamp jest 5-dniowym warsztatem z technologii Cisco Nexus 9000/7000/5000/2000. Obejmuje pogłębione ćwiczenia praktyczne oraz mechanizmy wychodzenia z awarii kilku najważniejszych technologii Cisco Data Center, to jest: vPC, FEX, OTV, VXLAN. Wcześniejsze uczestnictwo w szkoleniach DCNX7K/DCUFI omawiające te technologie bardziej od strony teoretycznej jest bardzo wskazane (choć nie jest konieczne). Około 80% czasu kursu zajmują ćwiczenia praktyczne, pozostałe 20% to skondensowana wiedza z zakresu ćwiczonych technologii.

Opis:

Zadania laboratoryjne nie przypominają zwykłych ćwiczeń przeprowadzanych na szkoleniach kursowych. Zadania podzielone są na bloki tematyczne, które rozpoczyna krótki wykład wprowadzający w daną technologię i do których uczestnicy otrzymują zbiór najbardziej przydatnych instrukcji oraz listę zadań do wykonania. Inaczej niż podczas tradycyjnych szkoleń, uczestnicy nie otrzymują za zadanie jedynie wpisania ciągu komend prowadzących do poprawnej konfiguracji. Po pierwsze ciąg zaproponowanych zadań prowadzi uczestników przez zarówno poprawne jak i niepoprawne konfiguracje, które dzięki temu uczymy się je rozpoznawać i diagnozować. Po drugie ciąg zadań przeprowadza nas przez możliwie wiele sytuacji awaryjnych w danej funkcjonalności, dzięki czemu rozpoznajemy reakcję systemu na takie sytuacje, uczymy się znaczenia opcji tuningujących, oraz uczymy się wychodzenia z takich awarii. Podczas normalnych ćwiczeń kursowych dla danej technologii (trwających zwykle od 30 do 45minut), nie ma czasu na pogłębione badanie zachowań systemu i uczenie się jego naprawy. W ramach tego bootcampu uczestnicy spędzą średnio 4-5godziń na ćwiczeniach dla pojedynczej funkcjonalności. Uprzedzamy, że wykonanie wszystkich zadań kursu (również tych opcjonalnych) będzie wymagało od uczestnika zarezerwowania ponadnormatywnego dnia pracy.

Wymagania:

Tematyka:

Szczegółowa Tematyka:

Nexus Intro - 3h wykład, 2h zadania

General NX-OS, L2 - 1h wykład, 20 zadań (2.5h) + 20 zadań opcjonalnych

FEX - 0.5h wykład, 40 zadań (2h)

vPC - 3h wykład, 80 zadań (9h)

FabricPath - 1h wykład, 20 zadań (3h), 10 opcjonalnych

OTV - 1h wykład, 40 zadań (4h)

VXLAN - 1h wykład, 40 zadań (4h)

Adnotacje: