VXLAN-EVPN Configuration Workshop (VXLAN-EVPN)

Wprowadzenie:

Sieci w Centrach Danych stają się coraz bardziej istotną częścią Sieci w ogóle, a jednocześnie sieci te stale ewoluują co stanowi nie lada wyzwanie dla administratorów. Proponowane są zatem coraz to nowe protokoły i rozwiązania aby
sprostać takim wymaganiom jak: wysoka dostępność, skalowalność, elastyczność oraz wieloklientowość (ang. multi-tenancy). Protokół VXLAN-EVPN stanowi bezpośrednią odpowiedź na wspomniane wyżej wymagania, czyli może całkowicie odmienić sposób działania sieci w dotychczasowych Centrach Danych. VXLAN-EVPN umożliwia zarówno geograficzne rozpraszanie i rozszerzanie warstwy drugiej (L2) jak i przenoszenie informacji o wybranych podsieciach (L3) bez potrzeby inwestowania w drogie rozwiązania (takie jak np. MPLS). Naszym zdaniem, VXLAN-EVPN ma szansę stać się najbardziej szeroko stosowaną technologią we współczesnych Centrach Danych, technologią definiowaną przez międzynarodowe standardy, budowaną w oparciu o wielu dostawców (ang. multi-vendor). Jeśli jesteś administratorem sieci współczesnego Centrum Danych, to jest to niezbędna pozycja w Twojej edukacji.

Opis:

Na międzynarodowym rynku szkoleniowym nie ma jeszcze kursów z zakresu EVPN (a są omawiane jedynie wybrane elementy technologii VXLAN). Z tym większą przyjemnością chcielibyśmy zaproponować państwu powyższe 5-dniowe
warsztaty, jako unikalną pozycję na światowym rynku szkoleniowym. Do przeprowadzenia warsztatów możemy zaproponować przełączniki serii Nexus 9000, dostępne w naszym laboratorium. Wychodząc naprzeciw najczęstszym oczekiwaniom naszych klientów (inżynierów sieciowych) proponowany przez nas warsztat jest aż w 80% oparty o ćwiczenia praktyczne. Uczestnicy warsztatów będą mieli do wykonania krok po kroku konfigurację rozwiązania VXLAN-EVPN w wielu jego aspektach i możliwościach, wykonując po drodze testy i sprawdzenia o stopniu szczegółowości daleko bardziej zaawansowanym niż w zwykłych kursach produktowych.

Chociaż wszystkie ćwiczenia będą wykonywane na sprzęcie firmy Cisco, to jednak wierzymy, że nabyte umiejętności będzie można wykorzystać również na sprzęcie innych producentów.

Wymagania:

Uczestnicy powinni posiadać (jako niezbędne minimum) ugruntowaną wiedzę na temat przełączania (ang. switching) i rutowania (ang. routing), najlepiej na poziomie kursów SWITCH oraz ROUTE.

Zalecane jest również uczestnictwo w kursie Advanced Cisco Nexus 9000/7000/5000/2000 Configuration Bootcamp (lub adekwatna wiedza z zakresu przełączników Cisco serii Nexus, systemu NX-OS oraz pozostałych technologii Cisco Data Center, takich jak vPC czy FEX).

Tematyka:

Szczegółowa Tematyka


Lista ćwiczeń

Adnotacje: