Implementing Cisco MPLS Traffic Engineering & Other Features (MPLST)

Dedykowane dla:

Kurs dedykowany jest dla inżynierów systemowych, którzy chcą poszerzyć wiedzę o MPLS oraz MPLS VPN

Wprowadzenie:

Kurs MPLST omawia zaawansowane cechy technologii MPLS typu Traffic Engineering, Carrier Supporting Carrier i Any Transport over MPLS (AToM). Skupia się na zagadnieniach technologii MPLS z punktu widzenia dostawców usług. Omawia jak konfigurować te cechy i funkcje w istniejącym środowisku routingu.

Wymagania:

Od uczestników wymagana jest gruntowna wiedza o protokole BGP, jakości usług (QoS) oraz tematyki szkolenia MPLS.

Tematyka:

Adnotacje:

Kurs prowadzony w języku polskim.