Implementing Cisco Cybersecurity Operations v1.0 (SECOPS)

Dedykowane dla:

Wprowadzenie:

W dzisiejszych czasach, organizacje mają problemy z szybkim wykrywaniem przypadków cyberprzestępczości i skutecznym reagowaniem na incydenty związane z bezpieczeństwem. Zespoły ludzi w Centrach Operacji Bezpieczeństwa (SOC) muszą dbać o systemy bezpieczeństwa, chroniąc swoje organizacje poprzez wykrywanie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i reagowanie na nie. Kurs SECOPS przygotowuje kandydatów do rozpoczęcia współpracy z analitykami cyberbezpieczeństwa na poziomie stowarzyszonym w centrach operacji bezpieczeństwa.

Ten kurs pozwala uczniom zrozumieć, jak funkcjonuje Centrum Bezpieczeństwa Operacyjnego (SOC) oraz daje umiejętności i wiedzę na poziomie początkowym potrzebne w tym środowisku. Koncentruje się w szczególności na zrozumieniu podstawowej analizy zagrożeń, korelacji zdarzeń, identyfikacji szkodliwych działań i sposobu korzystania ze scenariuszy w celu reagowania na incydenty.

Opis:

Po ukończeniu tego kursu będziesz mógł:

Wymagania:

Tematyka:

Module 1: SOC Overview

Module 2: Security Incident Investigations

Module 3: SOC Operations