Understanding Cisco Cybersecurity Fundamentals v1.0 (SECFND)

Dedykowane dla:

Wprowadzenie:

Dzisiejsze organizacje borykają się z problemami szybkiego wykrywania przypadków naruszenia zasad bezpieczeństwa i skutecznym reagowaniem na incydenty związane z bezpieczeństwem. Ten kurs pozwala uczniom zrozumieć typowe koncepcje bezpieczeństwa i zacząć uczyć się podstawowych technik bezpieczeństwa używanych w Security Operations Center (SOC), aby znaleźć zagrożenia w sieci przy użyciu różnych popularnych narzędzi bezpieczeństwa w ramach "prawdziwej" infrastruktury sieciowej.
Kurs Understanding Cisco Cybersecurity Fundamentals (SECFND) v1.0 zapewnia zrozumienie urządzeń infrastruktury sieciowej, operacji i słabych punktów stosu protokołów TCP/IP, podstawowych pojęć związanych z bezpieczeństwem informacji, typowych operacji i ataków sieciowych, systemów operacyjnych Windows i Linux oraz systemów i typów danych używanych do badania incydentów bezpieczeństwa.
Kurs dostarcza część wiedzy potrzebnej do zdobycia certyfikatu CCNA CyberOps. Pozostała część wiedzy dostarczana jest w kursie Implementing Cisco Cybersecurity Operations (SECOPS)

Opis:

Po ukończeniu tego kursu będziesz mógł:

Wymagania:

Tematyka:

Module 1: TCP/IP and Cryptography Concepts

Module 2: Network Applications and Endpoint Security

Module 3: Security Monitoring and Analysis