Digital Network Architecture Implementation Essentials v2.0 (DNAIE)

Dedykowane dla:

Kurs przeznaczony jest dla dość doświadczonych inżynierów sieciowych Cisco z doświadczeniem przy wdrożeniach sieci kampusowych, któzy bądź wdrażają, bądź też zamierzają wdrożyć rozwiązania składające się na architekturę Cisco DNA, opisane powyżej. Celem kursu jest wprowadzenie do wizji i strategii Cisco DNA, zaznajomienie się z możliwościami praktycznymi kontrolera APIC-EM, wdrażania rozwiązań zwirtualizowanych oraz technologii CMX. Omówione zostaną również fundamenty działania dedykowanego dla sieci kampusowych rozwiązania klasy SDN, czyli SD-Access i współpracujących produktów bezpieczeństwa takich jak Cisco ISE oraz Cisco Stealthwatch.

Wprowadzenie:

Kurs Cisco DNAIE (Digital Network Architecture Implementation Essentials) to pięciodniowe wprowadzenie do tematów związanych z architekturą Cisco DNA (Digital Network Architecture) i składających się na nią komponentów.
Bazuje na funkcjach udostępnianych przez kontroler Cisco APIC-EM (Cisco Application Policy Infrastructure Controller Enterprise Module) i zawartych w nim aplikacjach, takich jak Plug and Play, EasyQoS, Cisco IWAN (Intelligent WAN), Path Trace, czy architektura SD-Access (Software Defined Access). Ponadto będą pokazane możliwości wirtualizacji brzegu sieci kampusowej przy użyciu rozwiązań NFV (Network Function Virtualization), analityki udostępnianej przez Cisco CMX (Connected Mobile eXperience), oraz integracji rozwiązań Stealthwatch, TrustSec czy ISE (Identity Services Engine).

Opis:

Kurs składa się z omówienia architektury, funkcji i zastosowania komponentów Cisco DNA, jak również praktycznych ćwiczeń dotyczących m.in:

Wymagania:

Uczestnik kursu powinien posiadać wiedzę na temat budowy, architektury i funkcjonowania sieci kampusowych, ze szczególnym uwzględnieniem routingu, bezpieczeństwa, czy funkcji QoS, jak również wiedzę o sieciach WAN i WiFi współpracujących z sieciami kampusowymi (w tym najlepiej wiedzę praktyczną w konfiguracji choćby kontrolera WLC). Przydatne będzie również rozeznanie w nowych dla inżynierów sieciowych technologiach, takich wirtualizacja, koncepcje programistyczne, interfejsy API, czy SDN.

Tematyka:

Moduł 1: Rola architektury DNA we współczesnych sieciach

Moduł 2: Implementacja automatyzacji dostarczanej przez Cisco DNA

Moduł 3: Implementacja analityki w rozwiązaniu Cisco DNA

Moduł 4: Implementacja bezpieczeeństwa w architekturze Cisco DNA

Moduł 5: Enterprise Fabric / Cisco SD-Access jako komponent Cisco DNA