Service Provider Technology Bootcamp v1.0 (SPTBC)

Opis:

Celem szkolenia jest przypomnienie oraz ugruntowanie podstawowych technologii wychodzących z zakresu routingu spotykanego w typowych sieciach (czyli poziom CCNP R/S, protokoły OSPFv2 oraz BGP, wraz IPv6), a następnie intensywne rozbudowywanie tej wiedzy o technologie i mechanizmy spotykane typowo w sieciach operatorskich, ale również w bardziej rozbudowanych sieciach przedsiębiorstw. Poznamy nowy system operacyjny IOS XR (wraz z nowym językiem opisu polityk routingowych, RPL), architektury urządzeń sieciowych, routing IS-IS, BGP (z obsługą wielu protokołów i wielu topologii), MPLS wraz z jego usługami, translację adresów, technologie Carrier Ethernet, sposoby tunelowania ruchu, szybkiej zbieżności, bezpieczeństwa i wiele innych cztero i pięcioliterowych protokołów. Unikalną cechą bootcampu jest to, iż każdy temat zgłębiany jest jednocześnie od strony teoretycznej oraz praktycznej - podstawą do pracy są wspólnie wykonywane scenariusze labowe (w których wykorzystujemy również analizę protokołów Wiresharkiem), na bazie których prowadzimy dyskusje, rozważania projektowe oraz diagnostykę i troubleshooting. Scenariusze nieustannie zmuszają przy tym do myślenia i improwizacji - nie będzie w nich, jak na typowych kursach, listy komend do wpisania, ani też arkusza odpowiedzi - ale będzie dużo dobrej, sieciowej zabawy.


Bootcamp rozpoczyna się o 9:00 (w poniedziałek o 10:00) i należy być świadomym, iż zajęcia codziennie (oprócz piątku) trwać będą do późnego wieczora. Ale to nie koniec - dzień pracy kończy część nazwana "Daily Challenge", która przypominć będzie mini-lab CCIE, z zadaniami sprawdzającymi nabyta do tej pory wiedzę: zadanie postawione w sposób opisowy, określony czas na rozwiązanie zagadek i zadania punktowane (acz możliwe są konsultacje z innymi uczestnikami).


Kursanci działają z wirtualnymi routerami pracującymi pod kontrolą systemów operacyjnych IOS XE oraz IOS XR, wykorzystywanych w świecie sieci operatorskich. Pody szkoleniowe są dedykowane dla każdego z kursantów, a ponadto możliwa jest komunikacja w obrębie całej sieci, co umożliwia wymianę ruchu między uczestnikami i budowę złożonych topologii.

Wymagania:

Bootcamp stara się początkowo wyrównać poziom przypomnieniem podstawowych technologii sieciowych, niemniej zdecydowanie zalecamy posiadanie dobrze ugruntowanej, praktycznej wiedzy z zakresu routingu oraz szybkiej pracy z urządzeniami sieciowymi Cisco.
Ze względu na szeroki zakres tematyczny, jak i intensywność kursu, wymagana jest szybkość uczenia się, ciekawość świata sieciowego, oraz chęć do wspólnych dyskusji i pracy w labie - to będzie nasza podstawa do działania!
Jeśli może to usprawnić pracę, zalecane (choć nie wymagane) jest przyniesienie własnego laptopa.

Tematyka:

Dzień 1
-------

Część 1: Odświeżenie podstaw przełączania i routingu

Część 2: Sieci i platformy operatorskie

Daily Challenge


Dzień 2
-------

Część 3: Routing IGP

Część 4: Routing BGP

Daily Challenge


Dzień 3
-------

Daily Challenge


Dzień 4
-------

Daily Challenge


Dzień 5
-------

Adnotacje:

Kurs prowadzony jest w języku polskim, materiały i ćwiczenia w języku angielskim.