SKYWAN 5G Network Commissioning & Operation Advanced Level (NDS9250)

Dedykowane dla:

Operatorów sieci łączności satelitarnej SKYWAN 5G.

Certyfikacje:

Szkolenie 9250 wraz ze szkoleniem 9240 dostarcza wiedzy niezbędnej do uzyskania certyfikatu Expert SKYWAN 5G Network Operator.

Wprowadzenie:

Uczestnicy szkolenia ND SATCOM 9250 Network Commissioning & Operation advanced level nabędą i poszerzą umiejętności pozwalające na poziomie zaawansowanym zaplanować, skonfigurować, uruchomić i zarządzać siecią łączności satelitarnej SKYWAN 5G na podstawie dostarczonego projektu sieci. Szkolenie 9250 jest bezpośrednią podstawą do przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego Expert SKYWAN 5G Network Operator. Egzamin certyfikacyjny trwa 1 dodatkowy dzień o czym należy pamiętać planując certyfikację uczestników bezpośrednio po szkoleniu.

Wymagania:

Uczestnicy szkolenia powinni:

Tematyka:

Konfiguracja parametrów sieci dla określonych scenariuszy:

Testy akceptacyjne sieci:

Konfiguracje specjalne:

Konfiguracja i optymalizacja ruchu użytkowego IP:

Zaawansowane funkcje SKYWAN NMS: