SKYWAN 5G Network Commissioning & Operation Basic Level (NDS9240)

Dedykowane dla:

Operatorów sieci łączności satelitarnej SKYWAN 5G.

Certyfikacje:

Szkolenie 9240 wraz ze szkoleniem 9250 dostarcza wiedzy niezbędnej do uzyskania certyfikatu Expert SKYWAN 5G Network Operator.

Wprowadzenie:

Uczestnicy szkolenia ND SATCOM 9240 Network commissioning & operation basic level nabędą umiejętności pozwalające na poziomie podstawowym zaplanować, skonfigurować, uruchomić i zarządzać siecią łączności satelitarnej SKYWAN 5G na podstawie dostarczonego projektu sieci.

Wymagania:

Uczestnicy szkolenia powinni:

Tematyka:

Opis głównych elementów systemu SKYWAN:

Instalacja system zarządzania SKYWAN 5G NMS

Konfiguracja podstawowych parametrów sieci:

Monitoring i rekonfiguracja najistotniejszych parametrów sieci:

SKYWAN 5G NMS jako narzędzie obsługi sieci: