Configuring BGP on Cisco Routers v4.0 (BGP)

Dedykowane dla:

Opis:

Szkolenie poświęcone jest zaawansowanym zagadnieniom związanym z konfiguracją protokołu Border Gateway Protocol (BGP). Omawiane zagadnienia dotyczą konfiguracji i optymalizacji protokołu BGP w sieciach dostawców Internetu oraz konfigurowaniu połączeń sieci klienckich do tych sieci. Poruszane są zagadnienia związane z implementacją polityki kierowania ruchem uzgodnionej między dostawcami, w tym zagadnienia dotyczące ruchu w systemach tranzytowych.
Szkolenie oparte jest o system IOS w wersji 15.2 oraz o model labów wirtualnych, co daje kuranstom możliwość korzystania z nich 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu maksymalnie do 90 dni od daty rozpoczęcia szkolenia.

Wymagania:

Tematyka: