Securing Cisco Wireless Enterprise Networks v.1.0 (WISECURE)

Certyfikacje:

 CCNP Wireless

Kurs przygotowuje do egzaminu: 300-375 - Securing Cisco Wireless Enterprise Networks

Wprowadzenie:

Kurs Securing Cisco Wireless Enterprise Networks (WISECURE) omawia metody zabezpieczania sieci bezprzewodowych wykorzystujących architekturę Cisco ze szczególnym uwzględnieniem dużych sieci klasy enterprise. Podczas szkolenia wykorzystywane są kontrolery WLC z systemem Cisco AireOS 8.0 oraz serwery Cisco Prime Infrastructure v.2.2, Cisco Identity Services Engine v.1.3.

Wymagania:

Ukończenie szkolenia WIFUND albo posiadanie certyfikatu CCNA-Wireless lub adekwatnej wiedzy

Tematyka:

1. Projektowanie sieci bezprzewodowych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa
2. Projektowanie i implementacja reguł dostępu klienta do sieci bezprzewodowej
3. Wdrażanie serwerów zarządzających PI i MSE
4. Wdrażanie systemu Cisco Identity Services Engine (ISE)

5. Wdrażanie zaawansowanych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo sieci Wi-Fi

6. Kontrolowanie dostępu do sieci za pomocą list ACL
7. Monitorowanie sieci bezprzewodowych