Designing Cisco Wireless Enterprise Networks v1.0 (WIDESIGN)

Certyfikacje:

CCNP Wireless

Kurs przygotowuje do egzaminu 300-360 - Designing Cisco Wireless Enterprise Network

Wprowadzenie:

Kurs WIDESIGN zapoznaje uczestników z tematyką projektowania sieci radiowych wykonywania pomiarów radiowych (site-survey). Szczegółowo omawia kolejne etapy przeprowadzania tego procesu. Na koniec omawia procedury weryfikacji parametrów działającej sieci WLAN.

Wymagania:

Ukończenie szkolenia WIFUND albo posiadanie certyfikatu CCNA-Wireless lub adekwatnej wiedzy

Tematyka:

 1. Opis procesu projektowania sieci Wi-Fi

2. Projektowanie sieci Wi-Fi przeznaczone do transmisji danych

3. Projektowanie sieci do transmisji multimedialnych w czasie rzeczywistym

4. Projektowanie usług lokalizacyjnych oraz Cisco CMX

5. Projektowanie sieci działających na zewnątrz budynków

6. Przeprowadzanie pomiarów radiowych (Site Survey)