Implementing Cisco Wireless Network Fundamentals v1.0 (WIFUND)

Dedykowane dla:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zamierzają projektować, budować lub administrować komputerowymi sieciami bezprzewodowymi budowanymi w oparciu o technologie Cisco.

Wprowadzenie:

Kurs WIFUND zaznajamia uczestników ze specyfiką transmisji dany z wykorzystaniem fali radiowych oraz omawia metody bezpieczeństwa stosowane w sieciach WLAN .
Podczas kursu szczegółowo prezentowane są dwie podstawowe architektury sieci bezprzewodowych oferowane przez Cisco: Centralized Wireless Access Network oraz Converged Wireless Access Network . Dodatkowo prezentowane są architektury FlexConnect, Autonomous oraz Cloud stosowane w małych lub rozproszonych sieciach WLAN.
Omawiane są również metody konserwacji sieci, rozwiązywania problemów oraz projektowania sieci bezprzewodowych.

Wymagania:

Ukończenie kursów ICND1 + ICND2 LUB CCNAX lub posiadanie adekwatnej wiedzy.

Tematyka:

1. Podstawy działania sieci bezprzewodowych

2. Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych

3. Architektury sieci bezprzewodowych opracowane przez Cisco

4. Implementacja architektury Cisco Centralized Wireless Access

5. Implementacja architektury Cisco Converged Wireless Access

6. Specyficzne implementacje sieci bezprzewodowych

7. Konserwacja sieci bezprzewodowej oraz rozwiązywanie problemów

8. Projektowanie sieci bezprzewodowych