Designing for Cisco Internetwork Solutions v3.0 (DESGN)

Dedykowane dla:

Kurs przeznaczony dla inżynierów systemowych i projektantów sieci.

Certyfikacje:

Cisco Certified Design Associate (CCDA)

Wprowadzenie:

Kurs prezentuje sposoby zbierania informacji niezbędnych do zidentyfikowania potrzebnych klientowi rozwiązań sieciowych i zaprojektowania infrastruktury sieciowej, spełniającej te wymagania. Przedstawia uporządkowane i modułowe podejście do projektowania sieci, które powinny być skalowalne, elastyczne na awarie łączy i urządzeń oraz mieć dobrze zdefiniowane domeny awarii. Kurs szczegółowo omawia projekt routingu i przełączania dla sieci kampusowej i sieci przedsiębiorstwa. Omawiane są zagadnienia centrum przetwarzania danych, sieci bezprzewodowych i infrastruktry sieciowej do obsłgi ruchu w czasie rzeczywistym. Poruszana jest tematyka sieci SDN (Software Defined Networks).

Wymagania:

Tematyka:

Moduł 1: Metodologia projektowania
Moduł 2: Cele projektowania sieci
Moduł 3: Projektowanie sieci kampusowej
Moduł 4: Projektowanie sieci przedsiębiorstwa
Moduł 5: Projektowanie routingu w sieciach wewnętrznych i połączenia z siecią Internet
Moduł 6: Rozbudowa istniejącej sieci
Moduł 7: Projektowanie adresacji IP
Moduł 8: Wprowadzenie do sieci SDN (Software Defined Networks