Implementing Cisco IOS Network Security v3.0 (IINS)

Certyfikacje:

Cisco Certified Network Associate Security (CCNA Security)

Wprowadzenie:

Kurs Implementing Cisco IOS Network Security (IINS) jest 5 - dniowym szkoleniem, którego zadaniem jest omówienie polityki bezpieczeństwa oraz jej wpływu na bezpieczne funkcjonowanie sieci komputerowej wraz z elementami jej implementacji. Szkolenie pozwala na zdobycie wiedzy w zakresie metod kontroli bezpieczeństwa sieci za pomocą urządzeń wyposażonych w Cisco IOS. Zakres kursu obejmuje również omówienie  funkcjonalnośći urządzeń Cisco ASA (Adaptive Security Appliance). Kursanci nabędą wiedzę i umiejętności potrzebne do zabezpieczenia małej sieci komputerowej za pomocą narzędzi dostępnych w systemie operacyjnym Cisco IOS, na routerach i przełącznikach Cisco oraz z wykorzystaniem urządzeń Cisco ASA.

Opis:

Różnice pomiędzy IINS v2.0 i IINS v.3.0

Wymagania:

Tematyka:

Adnotacje:

Kurs prowadzony w wersji 3.0