Implementing Cisco Collaboration Devices (CICD)

Certyfikacje:

CCNA Collaboration

Wprowadzenie:

Kurs Implementing Cisco Collaborations Devices ma za zadanie przedstawić architekturę, komponenty i ich funkcjonalności oraz możliwości środowiska telefonii IP oraz Voice over IP (VoIP) zwanego Cisco Collaboration. Wprowadza rownież w świat podstawowego zarządzania, monitorowania, wdrażania niewielkich zmian w tym środowisku bazując na dostarczanych przez Cisco aplikacjach z tego zakresu typu: Cisco Unified Communications Manager, Cisco Unified Communications Manager Express, Cisco Unity Connection oraz Cisco Unified IM and Presence w wersjach 10.x.
Kurs przeznaczony jest dla administratorów i inżynierów sieci, w której jest wdrożony  lub planowane jest wdrożenie systemu Cisco Unified Communications, początkujących w tej tematyce.
Szkolenie przygotowuje do jednego z egzaminów ze ścieżki certyfikacyjnej CCNA Collaboration.

Wymagania:

Wymagana jest wiedza z zakresu podstawowego konfigurowania router'a/switch'a przy pomocy mechanizmu CLI i zagadnień sieciowych.

Tematyka:

Adnotacje:

Kurs prowadzony w języku polskim