Implementing Cisco IP Telephony & Video, Part1 (CIPTV1)

Dedykowane dla:

CCNP Collaboration

Wprowadzenie:

Szkolenie CIPTV1 jest poświęcone środowisku Cisco Collaboration, a w szczególności produktowi Cisco Unified Communications Manager w wesji 10.x i innym składnikom telefonii IP oraz videotelefonii występujących w sieciach lokalnych LAN. Dedykowane jest dla administratorów sieci lokalnych LAN korzystających z rozwiązań telefonii IP. Przygotowuje do instalacji, konfiguracji i utrzymywania środowiska telefonii IP w środowisku single-site. Ćwiczenia laboratoryjne, oprócz konfiguracji oprogramowania Cisco Unified Communications Manager obejmują również konfigurację urządzeń typu switche, voice gateway'e z sygnalizacja H323, MGCP i SIP oraz CUBE (Cisco Unified Order Element). Szkolenie z zakresu konfiguracji dial-plan, manipulacji numerami wybieranymi,jak i wybierającego, class of service (CoS), QoS oraz wiele innych dodatków możliwych do wykorzystania w środowisku telefonii IP.
Szkolenie przygotowuje do jednego z egzaminów ze ścieżki certyfikacyjnej CCNP Collaboration

Wymagania:

Wymagana jest wiedza na poziomie CCNA R&S (kursy ICND1, ICND2 lub CCNAX). Posiadanie wiedzy z kursów CICD lub CVOICEv8.0 będzie dodatkowym atutem.

Tematyka:

Adnotacje:

Kurs prowadzony w języku polskim.