Implementing Cisco Switched Networks v2.0 (SWITCH)

Wprowadzenie:

Kurs pozwala zdobyć wiedzę z zakresu budowy, konfiguracji i diagnozy sieci kampusowych LAN w oparciu o rozwiązania typu Cisco Enterprise Campus Architecture. Na szkoleniu zostaną omówione koncepcje przełączania na poziomie warstwy drugiej, trzeciej i czwartej modelu ISO/OSI. Dodatkowo metody projektowania sieci kampusowych, jak i protokoły pozwalające uzyskać wymagany poziom niezawodności, wydajności i bezpieczeństwa.

Wymagania:

Wymagana jest wiedza z zakresu kursów:

LUB

Tematyka:

1. Podstawy projektowania sieci

2. Architektura sieci kampusowej

3. Implemetacja protokołu STP

4. Routing między VLAN-ami

5. Sieci wysokiej niezawodności

6. Redundancja w warstwie trzeciej

7. Bezpieczeństwo sieci kampusowej