Implementing the Cisco Nexus 1000V (DCNX1K)

Wprowadzenie:

DCNX1K jest autoryzowanym, 3-dniowym kursem omawiającym możliwości przełącznika Nexus 1000V.
Program szkolenia jest częścią certyfikacji Cisco CCIE Data Center.

Opis:

Nexus 1000V jest wirtualnym przełącznikiem dostępowym kontrolowanym przez system operacyjny Cisco NX-OS. Jest on uruchamiany jako inteligentny przełącznik programowy w środowisku VMware vSphere oraz Hyper-V. Nexus 1000V wspiera technologię wirtualizacji łączy o nazwie VNLink, aby umożliwić:

Kurs omawia wszystkie kluczowe komponenty i procedury, które należy znać aby zainstalować, skonfigurować jak również analizować i rozwiązywać problemy sieciowe z przełącznikami Cisco Nexus 1000V w środowisku VMware vSphere. Program kursu wsparty jest ćwiczeniami praktycznymi.

Wymagania:

Słuchacze powinni posiadać w stopniu średnim wiedzę z zakresu przełączania (switching), rutowania (routing), architektury centrum danych, oraz serwerowych technik wirtualizacyjnych. Rekomendowane jest wcześniejsze uczestnictwo w kursie "VMware vSphere: Install, Configure, Manage" lub ekwiwalentna wiedza.

Tematyka:


Ćwiczenia laboratoryjne:

Adnotacje:

Kurs prowadzony w języku polskim.

Szkolenie trwa 3 dni