Implementing Cisco Secure Access Solutions (SISAS)

Certyfikacje:

CCNP Security

Wprowadzenie:

Implementing Cisco Secure Access Solutions (SISAS) v 1.0 jest 5-dniowym kursem, będącym częścią nowej ścieżki szkoleniowej Cisco, która pozwala przygotować się do zdobycia certyfikatu CCNP Security. Dodatkowo kurs został przygotowany tak, aby dostarczyć uczestnikom niezbędnej wiedzy i umiejętności dotyczących wdrożenia bezpiecznych narzędzi dostępu do sieci Cisco Identity Services Engine i 802.1X. Celem kursu jest dostarczenie studentom podstawowej wiedzy i umiejętności do implementacji i zarządzania bezpiecznym dostępem do sieci z wykorzystaniem rozwiązań Cisco ISE. Zakres szkolenia obejmuje możliowść praktycznego przećwiczenia konfiguracji wielu zaawansowanych metod przeciwdziałania zagrożeniom zewnętrznym, jak i zabezpieczania urządzeń podłączonych do sieci. Po ukończeniu tego kursu studenci będą potrafili obniżyć ryzyko bezpieczeństwa ich infrastruktury IT i aplikacji, przy użyciu rozwiązań Cisco ISE oraz zarządzać systemami kontroli tożsamości i dostępem do sieci.

Wymagania:

Tematyka:

Adnotacje:

Kurs prowadzony w języku polskim