Implementing Cisco Secure Mobility Solutions (SIMOS)

Dedykowane dla:

Implementing Cisco Secure Mobility Solutions 1.0 (SIMOS 1.0) jest nowym, 5-dniowym szkoleniem z zakresu bezpieczeństwa w uaktualnionej ścieżce CCNP Security (Cisco Certified Network Professional Security). Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom szkolenia niezbędnej wiedzy i praktycznych umiejętności pozwalających wdrażać ochronę danych przesyłanych poprzez infrastrukturę publiczną lub współdzieloną, takich jak Internet, poprzez wdrożenie i utrzymanie różnych rozwiązań Cisco VPN. Słuchacze zdobędą praktyczne doświadczenie w konfiguracji i rozwiązywaniu problemów zdalnego dostępu VPN oraz VPN typu site-to-site z wykorzystaniem urządzeń Cisco ASA i routerów z Cisco IOS.

Certyfikacje:

CCNP Security

Wymagania:

Tematyka:

Adnotacje:

Kurs prowadzony w języku polskim