Implementing Cisco Edge Network Security Solutions (SENSS)

Certyfikacje:

CCNP Security

Wprowadzenie:

Implementing Cisco Edge Network Security Solutions (SENSS) v 1.0 jest nowym, 5-dniowym szkoleniem w zakresie bezpieczeństwa w aktualnionej ścieżce CCNP Security (Cisco Certified Network Professional Security). Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom szkolenia niezbędnej wiedzy i umiejętności pozwalających wdrażać i zarządzać bezpieczeństwem na firewallach typu Cisco ASA na routerach i przełącznikach z Cisco IOS. Słuchacze będą mieli okazję do praktycznego wdrożenia wielu zaawansowanych metod ochrony brzegu sieci przed zagrożeniami zewnętrznymi, jak i zabezpieczania różnych stref sieci. Szkolenie pozwala zdobyć wiedzę w zakresie umiejętności obniżenia ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa ich infrastruktury IT i aplikacji przy użyciu przełączników i routerów Cisco oraz firewalli ASA, jak i sprawnie zarządzać tymi urządzeniami.

Wymagania:

Tematyka:

Adnotacje:

Kurs prowadzony w języku polskim