Implementing CiscoWorks LMS 4.0 (Cisco Prime LMS 4.2) (CWLMS)

Wprowadzenie:

Kurs jest przygotowany z myślą o osobach zarządzających (administratorzy, operatorzy) małymi/średnimi/dużymi sieciami LAN opartymi o urządzenia firmy CISCO. Wykłady wraz z ćwiczeniami praktycznymi mają na celu nauczyć studentów, jakie możliwości daje aplikacja CiscoWorks LMS w zarządzaniu konfiguracjami urządzeń sieciowych CISCO, awariami i wydajnością sieci i urządzeń. Kurs ten skupia się dodatkowo na rozwiązywaniu problemów w sieci i ich zarządzaniem przy użyciu dodatkowych aplikacji związanych z LMS (LAN Management Solution). Aplikacje zawarte w LMS to: CiscoView, Resource Manager Essentials (RME), Campus Manager (CM), Device Fault Manager (DFM), Internetwork Performance Monitor (IPM).

Ćwiczenia w ramach szkolenia prowadzone są w oparciu o Cisco Prime LMS 4.2

Wymagania:

Tematyka: