Implementing the Cisco Nexus 7000 (DCNX7K)

Dedykowane dla:

Wprowadzenie:

Kurs omawia wszystkie kluczowe komponenty i procedury, które należy znać aby zainstalować, skonfigurować jak również analizować i rozwiązywać problemy sieciowe z przełącznikami Cisco Nexus 7000, przy użyciu systemu NX-OS. Szkolenie składa się z umiejętnie przeplatanych porcji zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń laboratoryjnych, mających na celu zapoznanie uczestników z bogatym zestawem funkcji i możliwości testowanych urządzeń.

Po ukończeniu tego kursu, uczestnik będzie potrafił:

Wymagania:

Uczestnik kursu powinien posiadać w stopniu średnim wiedzę w zakresie przełączania, routingu i architektury rozwiązań sieciowych. Rekomendowane certyfikacje lub szkolenia, to:

Tematyka:

W tym kursie poznasz następujące zagadnienia:


Ćwiczenia laboratoryjne
Podczas ćwiczeń uczestnicy mają do dyspozycji przełączniki Nexus 7000, Nexus 5000, Fabric Extendery Nexus 2000 oraz przełączniki FC serii MDS.

Adnotacje:

Szkolenie jest prowadzone w języku polskim