Unified Computing Systems Bootcamp (UCS Boot)

Certyfikacje:

Kurs jest częścią następującej certyfikacji:

Wprowadzenie:

Intensywny kurs obejmujący zakresem najważniejsze aspekty szkolenia Designing Cisco Data Center Unified Computing (DCUCD) oraz Implementing Cisco Data Center Unified Computing (DCUCI).

Kurs przygotowuje do projektowania, implementowania i zarządzania serwerami Cisco Unified Computing System.

Opis:

Podczas tego szkolenia, omawiane są wszystkie najważniejsze elementy konfiguracji serwerów UCS ze szkolenia implementacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień projektowych, takich jak np. podłączanie UCS do sieci LAN oraz SAN, oraz szczegółowe omówienie trybów działania przełączników Fabric Interconnect dla LAN i SAN. Następnie poruszane są najważniejsze zagadnienia z kursu projektowego, które nie zostały omówione wcześniej. Szkolenie zawiera dużą liczbę ćwiczeń laboratoryjnych, które zajmują ok. połowę czasu trwania kursu.

Wymagania:

Tematyka:

Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

Day 4

Day 5

Adnotacje:

Kurs prowadzony w języku polskim