VPN Bootcamp (VPN Boot)

Wprowadzenie:

Kurs pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne  potrzebne do projektowania i konfigurowania technologii Virtual Private Network (VPN) na urządzeniach firmy Cisco. Szkolenie jest  ukierunkowane na naukę praktyczną od podstaw do bardzo zaawansowanych scenariuszy wdrożeniowych.

Technologie VPN prezentowane na szkoleniu to:

Szkolenie opiera się o wersję IOS 15.2T oraz ASA 8.4.

Wymagania:

Tematyka: