Implementing Cisco Service Provider Next-Generation Edge Network Services (SPEDGE)

Dedykowane dla:

Kurs SPEDGE jest 5-dnowym, intensywnym szkoleniem skierowanym do inżynierów i techników sieciowych.

Certyfikacje:

CCNP Service Provider

Opis:

Kurs pozwala zdobyć wiedzę w zakresie i konfiguracji rozwiązań sieci MPLS VPN warstwy 3 w sieci szkieletowej usługodawcy oraz po stronie klienta usług, w tym zarządzalnych usług dostępu oraz dostępu do sieci Internet, MPLS VPN warstwy 2 i usługi Ethernet.
Zawiera laboratoria, które pozwalają na praktyczne przyswojenie wiedzy omawianej na kursie dotyczącej obsługi systemów Cisco IOS i Cisco IOS XR w zakresie wykorzystywanym przez usługodawców sieciowych (SP). W laboratoriach wykorzystywane są przełączniki Cisco ME3400, routery Cisco 2900, ASR1001 oraz ARS9K.

Wymagania:

Wiedza i umiejętności równoważne w zakresie szkoleń:

Tematyka:

1. Technologie VPN

2. MPLS VPN warstwy 3

3. Złożone MPLS VPN warstwy 3

4. Warstwa 2 MPLS VPN i usługi Ethernet

Adnotacje:

Kurs prowadzony w języku polskim.