Deploying Cisco Service Provider Network Routing (SPROUTE)

Dedykowane dla:

Kurs SPROUTE jest 5-dnowym, zaawansowanym szkoleniem skierowanym do inżynierów i techników sieciowych zarządzających sieciami dostawców usług (SP).

Certyfikacje:

CCNP Service Provider

Opis:

Kurs pozwala na zdobycie  wielu umiejętności niezbędnych do utrzymania sieci teleinformatycznych dostawców usług sieciowych (Service Provider network). Skupia się na tematyce zaawansowanego routingu zarówno w sieciach LAN, jak i WAN. Zakres szkolenia obejmuje  wiele elementów i problemów, które mają zastosowanie w sieciach operatorskich IP (IP Next Generation Network).
Kurs ten przedstawia architekturę sieci IP następnej generacji (IP Next Generation Network), a więc opartą o protokoły IPv4 i IPv6.Pomaga ona  zbudować dostawcom usług  nowoczesne, skalowalne i niezawodne sieci IP na bazie urządzeń sieciowych wykorzystujących systemy operacyjne Cisco IOS (IOS XE, IOS XR)
Kurs zawiera również praktyczne laboratoria , które pozwalają na praktyczne przyswojenie wiedzy omawianej na kursie.Wiedza ta dotyczy implementacji protokołów routingu w systemach Cisco IOS  i Cisco IOS XR w zakresie wykorzystywanym przez usługodawców sieciowych (SP). W laboratoriach wykorzystywane są przełączniki Cisco ME3400 routery Cisco ISR (2900) , ASR1001 oraz ARS9K (IOS XR).

Wymagania:

Tematyka:

1. Wstęp do architektury sieci operatorskich Cisco (IP Next-Generation)

2. Protokoły routingu stosowane w sieciach operatorskich (SP Network)

3. Protokół OSPF

4. Protokół IS-IS

5. Protokół BGP

6. Mechanizmy optymalizacji i zarządzania routingiem

Adnotacje:

Kurs prowadzony w języku polskim