Introduction to 802.1X Operations for Cisco Security Professionals (802.1X)

Dedykowane dla:

Kurs 802.1X jest 3-dniowym zaawansowanym szkoleniem przeznaczonym dla inżynierów sieciowych zajmujących się aspektami bezpieczeństwa.

Wprowadzenie:


Szkolenie omawia teorię i praktykę wprowadzenia rozwiązań Cisco na bazie "TrustSec" z użyciem protokołu IEEE 802.1X na urządzenia firmy Cisco (przełączniki Catalyst i kontrolery sieci bezprzewodowych WLC).
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawową wiedzą na temat protokołu IEEE 802.1X, cech rozwiązań na bazie modelu "TrustSec" oraz pokazania praktycznych implementacji z użyciem oprogramowania "Cisco Identity Services Engine (ISE).

Wymagania:

Tematyka:

Adnotacje:

Kurs prowadzony w języku polskim