IPv6 Fundementals, Design, and Deployment (IP6FD)

Dedykowane dla:

Kurs przeznaczony dla inżynierów sieciowych, administratorów sieci, planujących migrację sieci do wersji IPv6, lub projektujących sieci teleinformatyczne w oparciu o protokół IPv6.

Wymagania:

Tematyka:

Adnotacje:

Kurs prowadzony w języku polskim