Implementing Cisco Intrusion Prevention System (IPS)

Certyfikacje:

Cisco Certified Network Professional Security (CCNP Security)

Wprowadzenie:

Kurs pozwala na zdobyciewiedzy i umiejętności potrzebnych do konfigurowania i zarządzania urządzeniami typu Cisco Intrusion Prevention System.

Szkolenie bazuje na wersji oprogramowania 7.

Wymagania:

Tematyka:

Adnotacje:

Kurs prowadzony w języku polskim