Implementing Cisco Voice Communications and QoS (CVOICE)

Dedykowane dla:

Kurs CVOICE v 8.0 jest przeznaczony dla administratorów i projektantów dużych sieci LAN/WAN w firmach, które budują sieci z wykorzystaniem technologi VoIP i telefonii IP lub w firmach, które migrują ze środowiska tradycyjnej telefonii do telefonii IP. Klientem dla których przeznaczony jest kurs są także administratorzy i projektanci sieci firm typu Service Provider.

Certyfikacje:

Cisco Certified Network Professional (CCNP Voice)

Wprowadzenie:

Zadaniem kursu jest przybliżenie uczestnikom zasad działania telefoni pakietowej poprzez prezentacje technologii oferowanych dla różnego rodzaju segmentów rynku. Kurs uczy jak przy użyciu dostępnych technologii CISCO stworzyć i administrować siecią służącą nie tylko do przesyłania danych, ale także do przesyłania głosu. Szczególny nacisk położony jest na możliwości konfiguracyjne voice gateway'ów oraz zawansowanych możliwości jakie dają w sieci VoIP i IP Telefonii funkcjonalności IOS'a typu Cisco Unified Communications Manager Express (CUCME), Gatekeeper oraz Cisco Unified Border Element (CUBE). Dodatkowo kurs skupia się na aspektach związanych z mechanizmami QoS pod względem ruchu VoIP.

Wymagania:

Tematyka:

Adnotacje:

Kurs organizowany na zamówienie dla min. 4 - osobowej grupy 

W poniedziałki szkolenie rozpoczyna się o godzinie 09:00