Na nadchodzący 2017 rok przygotowaliśmy specjalną promocję „Early Birds”, w której można zyskać nawet do 45% rabatu na autoryzowane szkolenia Cisco.
Sprawdź jak z niej skorzystać w 3 prostych krokach:

Krok 1: Pobierze tabelkę z listą szkoleń objętych promocją

Szkolenia objęte promocją Early Birds

Krok 2: Wybierz interesujący Cię kurs i sprawdź obowiązującą cenę w kolumnie ” Cena Early Birds”

Krok 3: Prześlij do nas zamówienie – zrób to nie później niż w terminie wskazanym w kolumnie „Rejestracja do”


REGULAMIN PROMOCJI „EARLY BIRDS”

  1. Promocja „Early Birds” obowiązuje na szkolenia realizowane w przedziale czasowym 02.01.2017 – 30.06.2017
  2. Ceny podane w tabeli w kolumnie „Cena Early Birds” obowiązują na wskazane szkolenia realizowane w podanych terminach i nie łączą się z innymi promocjami/zniżkami/rabatami uzgodnionymi w umowach ramowych
  3. Podane ceny są cenami NETTO w EUR/USD za jeną osobę
  4. W celu skorzystania z promocji „Early Birds” należy przesłać oficjalne zamówienie najpóźniej na 31 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia (termin wskazany w tabeli w kolumnie „Rejestracja do”). W przypadku gdy termin upływu przesłania zamówienia wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, zamówienie należy dostarczyć w poprzedzający go dzień roboczy
  5. Zamówienia należy składać na formularzu zgłoszeniowym – POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
  6. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę upoważnioną do akceptacji kosztu szkolenia, podstemplowany pieczątką firmy i przesłany w formie skanu na adres: zamowienia@csh.com.pl lub na numer faksu (22) 639 25 01
  7. Centrum Szkoleniowe Hector organizuje kurs po skompletowaniu grupy co najmniej 4 – 6 osób (w zależności od rodzaju szkolenia) i zastrzega sobie możliwość zmiany terminu
  8. Potwierdzenie uczestnictwa Klienta w szkoleniu jest równoznaczne z przyjęciem zobowiązania płatności
  9. Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa najpóźniej na 10 dni roboczych przed data rozpoczęcia szkolenia. W przypadku powiadomienia na mniej niż 10, a więcej niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu – obciążamy Zleceniodawcę opłata w wysokości 50%. Gdy Słuchacz nie zgłosi się na kurs lub gdy odwoła swoje uczestnictwo na mniej niż 5 dni przed jego rozpoczęciem Zleceniodawca ponosi pełne koszty szkolenia
  10. Płatność za kurs następuje w terminie do 14 dni na podstawie faktury VAT wystawionej po każdorazowo zakończonym szkoleniu (faktury wystawiane w przeliczeniu na PLN według kursu średniego NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury – zgodnie z art. 31a Ustawy o podatku od towarów i usług Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535)