Expert

CCIE (EXPERT)

Certyfikat Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) jest akceptowany na całym świecie jako najbardziej prestiżowy certyfikat w branży. Obecnie osoby z certyfikacją CCIE stanowią mniej niż 5% wszystkich certyfikowanych specjalistów Cisco i mniej niż 1% specjalistów sieciowych na całym świecie. Egzaminy CCIE oraz CCDE składają się z dwóch części. Pierwsza część to pisemny egzamin teoretyczny, możliwy do zdania w dowolnym centrum Pearson Vue. Druga część, to jednodniowy egzamin praktyczny LAB, na którym należy wykazać się najwyższymi profesjonalnymi umiejętnościami przy konfiguracji sieci. Egzamin praktyczny prowadzony tylko w wyznaczonych ośrodkach Cisco, w Europie jest to Bruksela. Tak jak certyfikacje niższego poziomu, CCIE dotyczą poszczególnych technologii :

  • CCIE RS (Routing & Switching)
  • CCIE Security
  • CCIE Data Center
  • CCIE Service Provider
  • CCIE Collaboration
  • CCIE Wireless
  • CCDE ( Design)